Vi ger ut några av Skandinaviens äldsta

och mest lästa branschtidningar

Nordiske Medier står bakom 54 branschmedier i Skandinavien. Några av de medier som Nordiske Medier publicerar är bland de äldsta i Skandinavien. Bland annat Verkstäderna, Leveranstidningen Entreprenad och Motor-Magasinet. Andra medier är nyetablerade. Men gemensamt för alla våra medier är att de har en tydligt definierad målgrupp och ett prioriterat innehåll. Detta för att skapa mesta möjliga värde för våra läsare och annonsörer.

Vi har ett stort urval av medier

– Print och online

Norska medier