Industrin – Få en offert

Har du inte redan en kontaktperson och vill göra ditt företag synligt i våra medier med fokus på Industrin?

Då är du välkommen att kontakta någon av oss:

Daniel Hamp : Distriktschef

Daniel Hamp

Distriktschef

+46 (0)76 049 70 73

dh@nordiskemedier.se
Jerker Evaldsson : Mediechef, Packmarknaden/ Recycling

Jerker Evaldsson

Mediechef, Packmarknaden/ Recycling

+46 (0)70 975 99 40

jerker.evaldsson@nordiskemedier.se
Mats Irstam : Mediechef, Verkstäderna/ Process Nordic

Mats Irstam

Mediechef, Verkstäderna/ Process Nordic

+46 (0) 73 682 53 07

mats.irstam@nordiskemedier.se
Roger Folhammar : Key Account Manager, Projektagenten

Roger Folhammar

Key Account Manager, Projektagenten

+46 (0) 73 682 53 09

roger.folhammar@nordiskemedier.se